Profit

Community of Practis leader ECM Achmea

Van juni 2007 tot juni 2009

Functie:           Interimmanager

  • Leiding geven aan het ECM Competence Center (34 FTE)
  • Opzetten en uitdragen van een ECM-Architectuur voor geheel Achmea.
  • Leider van de Community Of Practis ECM van Achmea
  • Veranderen van het oorspronkelijke EDM cc in een professioneel ECM cc
  • Selectie van de tooling/pakketten
  • Consolidatie van de Documentmanagent systemen incl. de migratie van de data
  • Voorbereiden van een programma voor de realisatie van de infrastructurele componenten zoals deze opgenomen zijn in de ECM-Architectuur.