Over Lionad

 

In de aanpak van Lionad staat het behalen van het door de opdrachtgever gewenste resultaat centraal. Lionad heeft ervaring in grote complexe commerciële en ambtelijke organisaties en weet om te gaan met belangentegenstellingen en weerstand op verschillende niveaus, van raad van bestuur tot de medewerker.

Lionad heeft specialistische kennis van e-dienstverlening en expertise op de ontwikkeling en inzet van mid-office systemen.